Kursus Untuk Warga JAS

EiMAS sentiasa berusaha untuk memantapkan program pembangunan modal insan di kalangan warga JAS.  Ia bertujuan untuk memperkasakan warga JAS dalam bidang teknikal dan pengurusan bagi mencapai visi dan misi JAS.

Kaedah pembelajaran di EiMAS merangkumi pembelajaran secara bersemuka, dalam talian, hibrid serta pembelajaran kendiri menggunakan Learning Management System (LMS).
Promosi dan pengurusan sistem latihan pegawai JAS adalah melalui Sistem Latihan Bersepadu (SLB) yang boleh diakses secara dalam talian.

...
Sistem Latihan Bersepadu (SLB)
...
Learning Management System (LMS)
Skip to content